خدمات کمپینگ

خدمات کمپینگ

خدمات کمپینگ

تامین نیروی انسانی

تامین نیروی انسانی

شرکت کارآفرین پاک در سال 1379 با هدف تامین نیروی انسانی، تامین ماشین آلات سنگین و سبک، تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنلی و اداری برای کلیه سازما...